Datapolitik

Datapolitik

Virksomheden behandler både almindelige persondata og personfølsomme persondata.

Det er nødvendigt, at man som bruger af psykologtjenester kan føle sig tryg og ikke behøver at bekymre sig nævneværdigt om sin datasikkerhed.

I min psykolog virksomhed lægger jeg vægt på, at denne tryghed er der videst muligt. Jeg videregiver således aldrig personfølsomme data uden at klienten har givet sit samtykke til, hvad der må videregives og godkendt indholdet af hver enkelt sætning.

I forbindelse med databehandling følges GDPRs regler.

Data modtages, når hjemmesiden anvendes, når der indtastes oplysninger i hjemmesidens kontaktformular og i webshoppen, i forbindelse med opringninger og henvisninger. Endvidere er der data fra rådgivningsforløb og behandlingsforløb og i forbindelse med regnskab

Persondataindsamling foregår, når der er indtastet data i kontaktformular og i webshop. Her er formålet at kunne give relevant og ønsket service. Ved behandling og rådgivning er formålet med dataindsamling at kunne give den bedste rådgivning og behandling.

Persondata slettes, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til indsamling, og når lovgivningen tillader det. Persondata der indtastes i kontaktformular slettes hos os, når meddelelsen er læst, og der er reageret på henvendelsen fra vores side ved telefonopringning eller email svar. Vi besvarer helst henvendelser via kontaktformular pr. telefon. Obs ved e-mail besvarelser på henvendelser via kontaktformular anvendes indtil videre ikke sikker mail.

Man har til enhver tid ret til at få oplysning om, hvilke persondata der er om en, og at få dem rettet, hvis de er forkerte. Der er også ret til at få persondata overført til anden psykolog, at trække et samtykke tilbage, og at få data slettet, når det kan ske i overensstemmelse med lovgivning.

I forbindelse med behandling kan det blive nødvendigt at indhente yderligere data eller at udveksle data. Dette vil kun finde sted efter forudgående samtykke. Der benyttes en række tredje parter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vegne af mig og må ikke anvende dem til egne formål.

Persondata beskyttes i forhold til interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter persondata mod at bliver tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko i form af diskrimination, ID tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil der så hurtigt som muligt ske underretning om sikkerhedsbruddet.

 

Firma Psykolog Martha Brink Kristensen er dataansvarlig.  Cvr. nr: 52 51 59 55.  Telefonnr.: 70 27 74 44

Mail: marthabrink@marthabrink.dk. Website:  www.marthabrink.dk

 

Cookies www.marthabrink.dk

Når websitet besøges bruges cookies til at forbedre indhold. Hvis man ikke ønsker, at der indsamles oplysninger bør cookies slettes efter besøg på hjemmesiden. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode eller indhold.

Websitet indeholder cookies fra trediepart. Det er i forbindelse med woocommerce shop.