Priser og tilskud

Uden lægehenvisningen er der varierende priser afhængigt af sammenhængen. For nærmere oplysninger ring 70 27 74 44.

Ved henvisning fra læge dækker den offentlige sygesikring noget af udgiften, og egenbetalingen er mellem kr. 370 og kr. 450 pr. samtale a 50 minutters varighed.

Obs. både med og uden lægehenvisning yder Sygesikring Danmark tilskud på mellem 200 – 300 kr pr. samtale. (Klik her).

Ved privat sundhedsforsikring eller en sundhedsforsikring tegnet af arbejdspladsen dækker forsikringsselskabet i en del tilfælde udgiften.

I nogle sammenhænge dækker Kommunen udgiften til psykologsamtaler.