Arbejdsrelateret stress

 
Stressbehandlingsforløb ved arbejdsrelateret stress.

Mellem 6 -12 psykologsamtaler med personen, der er “gået ned med stress”.

Med arbejdsrelateret stress forstås stress, som primært stammer fra forhold i arbejdslivet. Tit spiller personlige forhold også ind.

Sideløbende med psykologsamtaler anbefales jævnlige møder mellem den stressramte og dennes daglige leder, når den stressramte “har fået hvilet lidt ud”.

Fokus for møderne kan med fordel være at få forbedret kommunikationen og iøvrigt i en  periode at få tyndet ud i/fjernet den stressramtes væsentligste belastninger i forbindelse med arbejdet.

Ved møder med leder har den stressramte mulighed for at fremlægge indsigt fra psykologsamtalerne, så også denne indsigt kan bidrage til fælles problemhåndtering og problemløsning.

Hvad er arbejdsrelateret stress?

Stress viser sig på arbejdspladsen ved flere sygedage, lavere produktivitet, flere fejl, kundeklager, flere konflikter.

Der er tale om arbejdsrelateret stress, når stress i overvejende grad er forbundet med forhold omkring arbejdet, og den måde den stressede forvalter sig selv som arbejdskraft på det pågældende arbejde.

Stress er en lidelse, der kan opstå, når der i længere tid har været større belastninger. I disse tilfælde begynder kroppen og hjernen at advare højlydt om at “buen er for spændt”. Ignoreres advarslerne fra kroppen er vi som mennesker, så overlevelsesdueligt indrettede, at kroppens signaler bliver stærkere.

Kendte stresstegn er udtalt mental træthed, hjertebanken, hovedpine, mavesmerter, forhøjet blodtryk, søvnproblemer, mindre overskud, koncentrations- og hukommelsesproblemer, let til irritation og vrede, lav selvtillid. Længere varende stress kan få alvorlige følgevirkninger både psykisk og fysisk og medføre års eller livslang mindre modstandsdygtig overfor pres. I værste tilfælde ses fysisk og psykisk invalidering på grund af uopretlige skader på vitale organer.

Bemærk: Tit er det den daglige leder, der må tage det første skridt til handling, fordi en stresset person ofte ikke selv magter at tage hul på problemet.

Tilbage til forsiden