Arbejdsrelateret stress

Stressbehandlingsforløb
Mellem 6 – 12 psykologsamtaler med personen, der er “gået ned” med stress.

Både øverste leder, mellemleder og medarbejder kan blive ramt af stress. Ved arbejdsrelateret stress anbefales sideløbende med psykologsamtaler jævnlige møder mellem den stressramte og dennes daglige nærmeste leder. Formålet med møderne er ved fælles hjælp i en periode at få tyndet væsentligt ud i den stressramtes daglige belastninger, så denne igen kan komme i balance. Belastninger kan både handle om arbejdsmængde og om “at være tilstrækkeligt påklædt” til at klare kravene. Det kan også være relationen til kollegaer og/eller leder som presser ind. Ved møderne har den stressramte mulighed for at fremlægge indsigt fra psykologsamtalerne, så også denne indsigt kan bidrage til fælles problemhåndtering/løsning.

Hvad er arbejdsrelateret stress?

Stress viser sig på arbejdspladsen ved flere sygedage, lavere produktivitet, flere fejl, kundeklager, flere konflikter. Der er tale om arbejdsrelateret stress, når stress i overvejende grad er forbundet med forhold omkring arbejdet, og den måde den stressede forvalter sig selv som arbejdskraft på det pågældende arbejde.

Stress er en lidelse der kan opstå, når der i længere tid har været større belastninger. I disse tilfælde begynder kroppen og hjernen at advare højlydt om at “buen er for spændt”. Ignoreres advarslerne fra kroppen er vi som mennesker, så overlevelsesdueligt indrettede, at kroppens signaler bliver stærkere.  Kendte stresstegn er udtalt mental træthed, hjertebanken, hovedpine, mavesmerter, forhøjet blodtryk, søvnproblemer, mindre overskud, koncentrations- og hukommelsesproblemer, let til irritation og vrede, lav selvtillid.

Længere varende stress kan få alvorlige følgevirkninger både psykisk og fysisk og medføre års eller livslang mindre modstandsdygtig overfor pres. I værste tilfælde ses fysisk og psykisk invalidering på grund af uopretlige skader på vitale organer.

Bemærk: Tit er det den daglige leder, der må tage det første skridt til handling, fordi en stresset person ofte ikke selv magter at tage hul på problemet.

 

Tilbage til forsiden