Arbejdsrelateret stress

Stressbehandlingsforløb ved arbejdsrelateret stress.

Mellem 6 -12 psykologsamtaler med personen, der er “gået ned med stress”.

Med arbejdsrelateret stress forstås stress, som primært stammer fra forhold i arbejdslivet, selvom personlige forhold også kan spille ind.

Sideløbende med psykologsamtaler anbefales jævnlige møder mellem den stressramte og dennes daglige leder, undertiden først når den stressramte “har fået hvilet lidt ud”.

Fokus for møderne kan med fordel være, at få aftalt en periodisk udtyndning i/fjernelse af den stressramtes væsentligste belastninger i forbindelse med arbejdet og/eller en periodisk sygemelding.

Ved møderne med leder har den stressramte mulighed for at fremlægge indsigt fra psykologsamtalerne, så også denne indsigt kan bidrage til fælles problemhåndtering og problemløsning.

Hvad er arbejdsrelateret stress?

Stress viser sig på arbejdspladsen ved flere sygedage, lavere produktivitet, flere fejl, kundeklager, flere konflikter.

Der er tale om arbejdsrelateret stress, når stress i overvejende grad er forbundet med forhold omkring arbejdet, og den måde den stressede forvalter sig selv som arbejdskraft på det pågældende arbejde.

Stress er en lidelse, der kan opstå, når der i længere tid har været større belastninger. I disse tilfælde begynder kroppen og hjernen at advare højlydt om at “buen er for spændt”. Ignoreres advarslerne fra kroppen er vi som mennesker, så overlevelsesdueligt indrettede, at kroppens signaler bliver stærkere.

Kendte stresstegn er udtalt mental træthed, hjertebanken, hovedpine, mavesmerter, forhøjet blodtryk, søvnproblemer, mindre overskud, koncentrations- og hukommelsesproblemer, let til irritation og vrede, lav selvtillid. Længere varende stress kan få alvorlige følgevirkninger både psykisk og fysisk og medføre års eller livslang mindre modstandsdygtig overfor pres. I værste tilfælde ses fysisk og psykisk invalidering på grund af uopretlige skader.

Tilbage til forsiden