Personlig udvikling

UDVIKLING AF PERSONLIG STIL PÅ JOBBET

Arbejdspladser ændrer sig og går jævnligt ind nye faser, hvor det kan blive nødvendigt at justere, optimere eller nedtone personlig stil, så den passer bedre med arbejdsbetingelserne eller jobbets arbejds- og ansvarsområder.

Psykologsamtaler kan anvendes:

Når en ansat oplever, det er helt umuligt at lave om på sig selv for bedre at passe ind og derfor ikke umiddelbart kan yde en motiveret indsats for at komme på omgangshøjde med kravene til personlig stil.

Når medarbejder oplever at ændring er svær, men gerne vil give jobbet en chance

Når der er interesse for personlig udvikling med betydning for success på arbejdet.

 

 

 

Tilbage til forsiden