Forsikringsselskaber og sundhedsforsikring

Ved medlemskab af Sygeforsikringen Danmark er der tilskud til en del af udgiften til psykologsamtaler. Se nærmere herom her.

Sundhedsforsikringer tegnet privat eller af arbejdsgiver yder tilskud til psykologhjælp.

Når et forsikringsselskab afholder udgift til psykolog udformer forsikringsselskabet et skriftligt tilsagn. Dette tilsagn bedes bragt med til første samtale.

Obs. Nogle forsikringsselskaber ønsker, at forsikringstager anvender bestemte psykologer tilknyttet deres netværk. Forsikringstagere må dog oftest selv bestemme hvilken psykolog, de vil vælge. Det handler blot om, at du til dit forsikringsselskab anmoder om “selvvalgt psykolog” – og ønsker du, at det skal være mig, giver du bare forsikringsselskabet mit navn og min praksisadresse.