FAQ

Hvor lang ventetid er der?

Ventetiden varierer fra tid til anden. Sekretæren kan svare på spørgsmål om ventetid. Tlf. 70 27 74 44.

Hvor lang tid varer en depression?

Depression varer ofte en periode. Når man har haft en depressiv periode er der større sandsynlighed for at udvikle en ny.  Hvor lang tid perioden varer er forskellig fra person til person. Psykologsamtaler kan forkort varigheden af depression og forhindre at ny depression kommer. Det er forskelligt fra person til person, hvor langvarig en behandling, der er behov for.

Må man tage en ægtefælle med til en eller flere samtaler?

Det er helt op til den enkelte om ægtefællen skal med.

Skal forældrene med, når en ung er under 16 år?FAQ

Ja, det er absolut vigtigt.

Får min chef noget at vide om det, jeg fortæller ved psykologsamtaler?.

Nej. Psykologen er her bundet af de etiske regler for psykologer og sin tavshedsforpligtelse overfor dig.