Virksomheder

Psykologsamtaler som medarbejdergode

Muligheden for psykologsamtaler via arbejdspladsen er et medarbejdergode.

Enten formidles psykologsamtaler over en medarbejder sundhedsforsikring eller via virksomhedens eget system.

Virksomheder anvender typisk psykologsamtaler i flg. sammenhænge:

1. Behov for eller ønske fra en medarbejder om at udvikle sin personlige stil.
2. Fordi medarbejderen mistrives pga. arbejdsrelateret stress, krise eller personlige problemer.
3. Mange sygemeldinger på grund af psykisk problemer.
4. Afskedigelse hyppigst grundet omstrukturering.

 

 

Tilbage til forsiden