Afbudspolitik

Af hensyn til planlægningen skal afbud til aftale næste dage være meddelt senest dagen inden kl. 16.00.

Hvis afbud gives senere, betales fuld pris.

Afbud meddeles pr. sms til tlf: 40 29 68 57.