Virksomheder

PSYKOLOGSAMTALER SOM MEDARBEJDERGODE

Psykologsamtaler til en medarbejder bestilles af virksomheden via henvendelse fra virksomheden, medarbejderen selv eller via repræsentant for virksomhedens sundhedsforsikring.

Virksomheder anvender typisk psykologsamtaler i flg. sammenhænge:

1. Medarbejderens ønske om udvikling af personlig stil i arbejdsmæssig sammenhæng
2. Når en medarbejder er præget af arbejdsrelateret stress, krise eller personlige problemer
3. Mange sygemeldinger
4. I forbindelse med påtaler
5. Ved afskedigelse på grund af omstrukturering.

 

 

 

Tilbage til forsiden