Privatlivspolitik

Privatlivs- og cookiepolitik: Psykolog Martha Brink Kristensen

Cookies

Hvad er cookies? 

En cookie er en lille datafil, som bruges bl.a. til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af websitet. Der gemmes ingen personlige oplysninger. Besøg  på hjemmesiden bliver kun registreret med et fortløbende nummer i systemet.

En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på brugerens computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Formålet med brugen af cookies er at gøre en given hjemmeside mere brugervenlig og rette eventuelle uhensigtsmæssigheder.

 Sådan sletter du cookies og afviser dem fremover

Ønsker du ikke at modtage cookies fra dette website, skal du, under internetindstillinger i din browser, vælge avancerede cookie indstillinger, og tilføje dette domæne til listen over websites, du vil blokere cookies fra.

 Hvordan fjerner eller undgår du cookies?

Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies på dit it-udstyr.
Hvis du bruger almindelig PC, kan du slette cookies ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete]

Hvis det ikke virker, eller du eksempelvis bruger en MAC, alt efter hvilken browser du bruger, benytte dig af disse fremgangsmåder:

Firefox
For at slette cookies skal du gå ind i Funktioner -> Indstillinger -> Privatliv -> fjerne individuelle cookies eller rydde din historik.

For at blokere cookies skal du gå ind i Funktioner -> Indstillinger -> Privatliv -> i rullemenuen under historik vælge “bruge tilpassede indstillinger for historik” -> sætte flueben i “Brug altid privat Browsing-tilstand” og fjern fluebenet i “Accepter cookies fra sider”.

Internet Explorer
For at slette cookies skal du gå ind i Funktioner -> Internetindstillinger -> Fanen Generelt -> Tryk på knappen Slet -> Cookies-> Slet.

For at blokere cookies skal du gå ind i Funktioner -> Internetindstillinger -> Beskyttelse af personlige oplysninger -> Tag slideren og ryk den i top. Så blokerer du for alle cookies. -> Klik OK.

Google Chrome
For at slette cookies skal du i trykke på værktøjsknappen -> Værktøjer -> Slet browsingdata -> Slet cookies og andre webstedsdata -> Ryd browsingdata.

For at blokere cookies skal du trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Vis avancerede indstillinger -> Indstillinger for indhold -> Klik på “Bloker altid websites for at lagre data” og sæt flueben i “Bloker tredjepartscookies og websitedata” -> Ok

Safari
For at slette cookies skal du i trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Sikkerhed -> Tryk på knappen “Vis cookies”. Her kan du enten slette cookies fra et enkelt domæne eller fjerne alle cookies.

For at blokere cookies skal du trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Sikkerhed -> Under “Accepter cookies” skal du vælge “aldrig”.

Alle danske hjemmesider er forpligtede til at informere om, hvilke cookies der placeres på brugerens it-udstyr. Denne information skal stemme overens med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” (i daglig tale cookiebekendtgørelsen).

 

Behandling af personoplysninger

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan jeg behandler personoplysninger i datapolitisk sammenhæng i forbindelse med psykologisk rådgivning og behandling, hvor jeg er forpligtet jf. psykologloven og bekendgørelse om ordnede optegnelser for psykologer

 

Typer af oplysninger

I et psykologforløb indsamles og behandles følgende typer af personoplysninger i det omfang det er relevant:

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger
 • Oplysninger af relevans for den psykologiske rådgivning og behandling.

 

Formål

Jeg behandler personoplysninger til følgende formål:

 • Behandlingen
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med andre sundhedspersoner, læger eller sygehuse
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Afregningsformål
 • Overholdelse af forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

 

Frivillighed

Når jeg anmoder om personoplysninger er man ikke forpligtet til at give disse personoplysninger, men da den psykologiske behandling er baseret på samtale kan konsekvensen være, at behandling kan blive for vanskelig at gennemføre.

 

Videregivelse af personoplysninger

I det omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling kan psykologiske personoplysninger ønskes af følgende modtagere:

 • Sundhedspersoner og forsikringsselskaber. Oplysninger videregives her kun efter din accept også af indhold.
 • RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Psykolognævnet, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, kun i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Regionale afregningskontorer, men her kun data etc. for regnskab i forb. med henvisning.

Det juridiske grundlag for at behandle personoplysninger er:

 • Vedr. almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelses – forordningens artikel 6(1).
 • Vedr. følsomme personoplysninger i medfør af databeskyttelses-forordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Vedr. almindelige personoplysninger og følsomme personoplysninger i medfør af Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.
 • I forbindelse med henvisning fra egen læge og forsikringsselskaber sendes dato for behandling etc. med henblik på afregning. Vedr. henvisning fra egen læge foregår indsendelsen en gang pr. måned til Regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om Psykologhjælp af Juli 2016

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på samtykke, har man ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis samtykke tilbagekaldes, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder videregivelse baseret på samtykke.

 

Brug af databehandlere

Elektroniske personoplysningerne opbevares på vegne af og efter instruks fra mig hos min databehandler, som er CompuGroup Medical Danmark A/S. Cvr: 24210529.

  

Opbevaring og slettepolitik

I henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 har jeg pligt til at opbevare psykologjournalen i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen, herefter destrueres den. Der kan opstå tilfælde hvor journalen må opbevares i længere tid end 5 år, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

 

Rettigheder

Man har – ifølge lovgivningen – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne.

I forhold til sletning er denne rettighed modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt at føre ordnede optegnelse. Den bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse/ tilføjelse.

Der er også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Kontakt

Vedr. spørgsmål ang. min datapolitik er du velkommen til at kontakte mig på tlf: 70 27 74 44.

Adresseoplysninger på klinikken:

Psykolog Martha Brink Kristensen

Høje Taastrup Boulevard 53.1

2630 Taastrup

Danmark