Behandling af depression

Depression er ofte periodisk. Når et menneske engang har været “nede at dykke” er der forøget risiko for “at tabe humøret igen”. Forskning viser, at vi er forskellige med hensyn til, hvor sårbare vi er overfor stress. Meget tyder på, at depression i en vis udstrækning hænger sammen med denne sårbarhed. Men også baggrundshistorie og en længere periode med for meget psykisk belastning spiller hyppigt ind.

Tegn på depression kan være:

 • Tit ked af det
 • Kort lunte. Vrede. Skælder meget ud
 • Svingende humør. Surhed. Negativitet
 • Pessimisme mht fremtidens muligheder
 • Træthed. Nedsat initiativ og handlekraft.
 • Manglende beslutningsevne.
 • Hukommmelses-og koncentrations problemer
 • Søvnvanskeligheder. Tidlig opvågning. Svært ved at sove igennem og/eller falde i søvn.
 • Rastløshed
 • Lav selvtillid
 • Uforklarlige fysiske smerter
 • Ubehagelige følelser af tomhed
 • Oplevelser af ikke at kunne overskue tingene eller se lys for enden af tunnelen.
 • Tilbagevendende oplevelser af at være trængt op i en krog og ikke at kunne komme ud
 • Tilbagetrækning fra samvær med andre.
 • Større forbrug af alkohol, der anvendes som ”medicin ” for at komme i bedre humør.

Mange der rammes af depression, synes at det er noget af det værste.

Psykologbehandling af depression giver:

1) Flere værktøjer til selvværd og psykisk balance.

2) Mere viden og indsigt i følelsers baggrund i den personlige historie.

3) Mere fred med egen fortid og større optimisme i forhold til fremtid.

3) Skærpelse af det personlige værdisæt

Behandling af depression tager tid. Lyst og vilje til at arbejde med og for sig selv er en forudsætning for vellykket psykologisk behandling.

Tilbage til forsiden