Utilsigtede hændelser

Ad lovbekendtgørelse nr. 903 af 26.august 2019, kap. 61 om patientsikkerhed. Af hensyn til patientsikkerheden og for at understøtte en sikkerhedskultur indberettes til Styrelsen for patientsikkerhed, hvis der skulle forekomme utilsigtede hændelser i form af risici for skade eller opstå skade før eller i forbindelse med et psykologforløb. Også klienten kan indberette.