Selvværd

Tegn på godt selvværd er, at du i overvejende grad er glad for, tryg ved og stolt af dig selv, tør træde frem og sige din mening, at du for det meste befinder dig godt sammen med andre, og at det falder dig forholdsvist let at sige fra og til.

Tegn på lavt selvværd kan være:

  • Følelser af ikke at være god nok
  • Skam, selvhån, selvkritik og selvbebrejdelser
  • At alt skal være for perfekt
  • Generthed
  • Manglende hensyn til sig selv
  • Tilbageholdenhed
  • Omfattende mistillid til andre
  • Opfattelse sig selv som svag
  • Manglende tillid til andre

Tilbage til forsiden